Friday, February 5, 2010

KEPENTINGAN PENGGUNAAN CD-ROM DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN IBADAH

http://excellent7.blogspot.com/2009/03/penggunaan-cd-rom-dalam-p-ibadah.html

Pengenalan

Salah satu tujuan pendidikan adalah untuk mengoptimumkan kemampuan anak didik dan membantu mengembangkan kemampuan yang sempurna secara fizik, intelektual dan emosi. Teori ‘Quantum Learning’ menyatakan bahawa bahawa manusia memiliki potensi untuk berkembang (potential to growth) yang hampir tidak terbatas. Namun kita hanya memanfaatkan sebahagian kecil sahaja kemampuan tersebut kerana kerana kita tidak mempunyai kaedah dan media yang tepat untuk mengembangkan kemampuan itu. Namun, perkembangan dalam teknologi multimedia yang semakin pesat kini pula menjanjikan potensi besar dalam merubah cara seseorang belajar, cara memperolehi maklumat, cara menyesuaikan setiap maklumat dan sebagainya. Multimedia kini menyediakan pelbagai peluang kepada para pendidik mengaplikasikan 1001 teknik pengajaran dan pelajar pula diberi peluang untuk memegang kuasa kawalan bagi sesuatu sesi pembelajaran. Pelajar berpeluang untuk menentukan teknik belajar yang bersesuaian dengan mereka, membentuk pengetahuan berdasarkan keperluan masing-masing serta mengalami suasana pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Sumber maklumat serta rujukan juga bukan lagi terikat dengan teks dari buku semata-mata tetapi lebih luas dari itu.